Zwroty towarów - Reklamacja

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 20214r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz 827 z póź. zmianami) Klient będący konsumentem mam prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. 
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (szczególnie z wykorzystaniem formularza o odstąpieniu od zawartej umowy) i wysłaniem tego oświadczenia dowolnym kanałem komunikacji min.:
  • wiadomością e-mail na adres: sklep@jazu.pl
  • fax-em na numer: 22-835-40-47
  • w formie pisemnej na adres: Jazu S.C.; ul.Poznańska 466; 05-850 Ołtarzew

   FORMULARZ O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów za wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wybraniem przez Konsumenta innego niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia towaru oferowany na stronach sklepu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
 5. Zwracany towar należy wysłać na adres: JAZU S.C.; ul. Poznańska 466; 05-850 Ołtarzew
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, funkcjonowania i cech rzeczy.
 7. Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że Sprzedający może wstrzymać się z ze zwrotem płatności do chwili odebrania Towaru od Konsumenta, lub dowodu jego otrzymania.

 

REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady produktu zakupionego przez Klienta zgodnie z ustawą z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr. 16, poz. 93 z późn.zm)
 2. Zgłoszenie żądania gwarancyjnego powinno zostać złożone najlepiej za pomocą formularza reklamacji w formie pisemnej i przesłane na:
  1. adres e-mail: sklep@jazu.pl
  2. adres prowadzenia działalności (poczta tradycyjna): JAZU S.C.; ul. Poznańska 466; 05-850 Ołtarzew
 3. FORMULARZ REKLAMACJI

 4. W sytuacji gdy Klient zgłasza usterkę bez użycia formularza reklamacji zgłoszenie to powinno zawierać dane:
  1. Imię i Nazwisko
  2. Telefon kontaktowy
  3. Adres poczty elektronicznej e-mail
  4. Model (numer katalogowy) reklamowanego towaru
  5. Datę zakupu towaru
  6. Numer dokumentu zakupu
  7. Rodzaj i datę stwierdzenia usterki
 5. Sprzedający po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego skontaktuje się niezwłocznie z Kupującym w celu poinformowania o dalszym przebiegu procedury reklamacyjnej, lub ustosunkuje się do żądań Kupującego zawartych we wniosku reklamacyjnym.