Adres firmy (biuro handlowe i magazyn) :
Jazu S.C.  G. Majewski, P. Zakrzewski
 Ołtarzew, ul. Poznańska 466   05-850 Ożarów Mazowiecki


Dane do fakturowania:
Jazu S.C.  G. Majewski, P. Zakrzewski
ul. Starej Baśni 8/81   01-853 Warszawa
NIP 118-00-64-509


Telefon: 22 835 40 46 Faks: 22 835 40 47

Grzegorz Majewski663 333 390grzegorz.majewski@jazu.pl

Piotr Zakrzewski663 333 391piotr.zakrzewski@jazu.pl

Marcin Kowalczyk605 314 521marcin.kowalczyk@jazu.pl

e-mail  : biuro@jazu.pl